NEu Psikologia

Helduen eta haur-nerabeen psikoterapia

NEU

Arlo psikologikoan lortutako ibilbide eta esperientzia profesionala abiapuntutzat hartuta sortzen da Neu Psikologia, heldu, familia, haur eta nerabeen psikoterapia zentrua. Non konfidantzazko gune ulerkorra eta sostengua eskaintzera bideratuta dagoen esku-hartze psikologikoa eskaintzen den.

Jaio, bizi eta harremanak besteekin bai geure buruarekin edukitzeak nortasunaren eraikitzea ahalbidetzen dute, “ni neu”-aren agerpena posible eginez. Neu Psikologiatik, bizitzan aurrera goazen heinean trabaturik topatzean edo beste zailtasunen aurrean, giza beharren benetako alderdien balioztapena bermatzea proposatzen dugu. Prozesu terapeutikoan, egunerokotasunak lokarturiko norberaren berezko gaitasunak berreskuratzea helburu garrantzitsutzat dugu. Halatan, egoera konkretuei aurre egiteko moduak eraldatu edota hauei hobeto egokitzeko aukerak begiztatzea posible eginez.

Gure Eskaintza

Helduen Psikoterapia

Haur eta Nerabeen Psikoterapia

Familia Psikoterapia